Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko


Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na ŚrodowiskoRaport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko to dokument, który jest konieczny w przypadku realizacji projektów mogących znacząco wpływać na przyrodę. Taki raport wymagany jest także często, gdy istnieje podejrzenie, że przedsięwzięcie może potencjalnie zagrażać zaburzenia naturalnego rytmu funkcjonowania środowiska. Szczegółowe przepisy warunkujące ograniczenia zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz.U.2010.213.1397). Jest więc potrzebna gruntowna znajomość prawa, aby prawidłowo przygotować raport i sprostać wszystkim wymaganiom.

Przygotowanie Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko może dać zielone światło lub całkowicie zatrzymać projekt. To dlatego tak istotne są:

• prawidłowy dobór narzędzi badawczych

• podawanie szczegółowych parametrów tych narzędzi

• określenie zużycia surowców podczas funkcjonowania przedsięwzięcia

• wpływ działalności przedsięwzięcia na środowisko naturalne

i wiele innych.

Błędne dane lub mało szczegółowe informacje mogą się przyczynić do faktu, że decyzja zostanie odrzucona przez odpowiednie organy decyzyjne administracji państwowej. To dlatego tak ważne jest, aby wybierając firmę realizującą raport, kierować się ich doświadczeniem, sukcesami oraz posiadanym sprzętem. Prawidłowo wykonana usługa pozwala zaoszczędzić pieniądze, ale także bardzo cenny czas (źle przygotowana dokumentacja może opóźnić realizację planu nawet o kilka miesięcy).

Co powinien zawierać raport?Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko musi posiadać stałe elementy, zawierające najważniejsze informacje o danym projekcie. Całość opiera się o treść ustawy, o której wspominaliśmy na początku tekstu. Do najważniejszych elementów raportu należą:

• szczegółowe dane o przedsięwzięciu, informacje o eksploatacji terenu

• wszystkie etapy i cechy procesu produkcyjnego

• szacowane zanieczyszczenia środowiska i ilość różnego typu odpadów

• opis wszystkich elementów środowiska, które obejmuje przedsięwzięcie, ze szczególnym względem na obszary chronione (zapis w ustawie)

• opis wszystkich zabytków mieszczących się w obrębie projektu

• informacje na temat skutków, jeśli przedsięwzięcie nie weszłoby w życie

• alternatywne pomysły na realizację projektu

• warianty najbardziej sprzyjające środowisku naturalnemu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem

• przedstawienie oddziaływania na środowisko w przypadku standardowej pracy, ale także w sytuacjach awaryjnych

• oddziaływanie przedsięwzięcia na ludzi, zwierzęta, wodę, powietrze, a także krajobraz, dobra materialne, zabytki itp.

• informacje na temat szczegółowego wykorzystania zasobów środowiska do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKORaport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko musi także zawierać informację o potencjalnych zagrożeniach oraz dokładny przebieg akcji ratowniczej w sytuacjach awaryjnych.

Zawarcie tych wszystkich informacji oraz przedstawienie faktycznego stanu rzeczy może znacznie przyspieszyć procedurę podjęcia decyzji przez organy decyzyjne.

 

 

 Pobierz wytyczne raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko