Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowanePozwolenia zintegrowane to jedna z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć odpowiedni urząd, aby móc rozpocząć realizację danego projektu.

Oczywiście nie wszystkie przedsięwzięcia wymagają tworzenia pozwolenia zintegrowanego. Pozwolenie muszą uzyskać w szczególności firmy, których projekty posiadają prawdopodobieństwo niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne w stopniu znacznym. Decyduje o tym zazwyczaj rodzaj zastosowanej instalacji, a także skala zanieczyszczeń.

Pozwolenia zintegrowane tworzy się w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 122, poz. 1055) stanowiącym akt wykonawczy do art. 201 ustawy Prawo ochrony środowiska.Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenia zintegrowane wydaje zazwyczaj Starosta. Czasami jest to Marszałek Województwa (w przypadku przedsięwzięć znacznie oddziałujących na środowisko).

Aby ubiegać się o otrzymanie pozwolenia integrowanego należy uiścić opłatę rejestracyjną. Jej suma jest zmienna i oblicza się ją według specjalnie skonstruowanego wzoru. Reguluje to rozporządzenie Ministra Środowiska z listopada 2002 roku w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591).

Wniosek o wydanie decyzji powinien być kompletny i zawierać wszelkie niezbędne informacje. Wyspecjalizowane firmy posiadają wiedzę na temat tworzenia dokumentacji do pozwolenia zintegrowanego oraz niezbędne urządzenia pomiarowe.

Pozwolenia-Zintegrowane-wymagane